MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2016.(III. 16.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A  hivatali  helyiségen  belüli,  hivatali  munkaidőn kívül történő szertartások többletszolgáltatási díjának megállapítása céljából tett javaslatról

 

A Képviselő-testület:

 

1.   elfogadja Vonáné Pásztor Éva testületi képviselő javaslatát, és a hivatali helyiségen belüli, hivatali munkaidőn kívül történő esküvői szertartások többletszolgáltatási díjaként 20.000,- Ft összeget állapít meg a máriapócsi lakóhellyel nem rendelkező házasulandó felek vonatkozásában, amely magában foglalja a tárgyi és személyi feltételek biztosítását, valamint a házasságkötési események alatt biztosított zeneszolgáltatás díját.

 

 

2.   felhatalmazza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a többletszolgáltatási díj elfogadása következtében esedékes, az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (IV. 15.) számú önkormányzati rendeletének módosítását előkészíteni, és a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület elé terjeszteni szíveskedjen.