MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2016.(III. 16.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2012 (IX. 13.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított Szabályozási Tervek elfogadásáról szóló rendelet javítása

 

A Képviselő-testület:

 

1.   Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított Szabályozási Tervek elfogadásáról szóló rendeletben lévő ellenmondásokat feloldja, a javításhoz szükséges eljárást megindítja.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy 2012. évi településrendezési terv módosításának készítőjével, az Art Vital Kft.-vel (4400, Nyíregyháza Selyem u. 21. sz.) a javításhoz szükséges dokumentumokat készíttesse el, és az eljárást indítsa el.

Határidő:     azonnal

Felelős:       Papp Bertalan polgármester