MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2016.(III. 16.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Intézményi beszámoló a II. János Pál Pápa Idősek Otthona 2015. évi működéséről

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ A II. János Pál Pápa Idősek Otthona 2015. évi működéséről  szóló intézményi beszámolóját elfogadja.

 

 2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát Lőw Gábor intézményvezető részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester