MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a köztemető bővítéséről

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ 2016. március 1-ig dönt arról, hogy milyen irányban kívánja a  köztemetőt bővíteni.

 

2./  Megbízza Dr. Sipos Attila ügyvédet, mint jogi képviselőt, hogy a köztemető bővítéséhez kapcsolódó ingatlanszerzéssel kapcsolatban nyújtson jogi segítséget. Egyezség esetén készítse el az ingatlan adás-vételi szerződését.