MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Települési  Roma  Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint    Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodásának felülvizsgálatát elfogadja

 

2./   Megbízza Papp Bertalan polgármestert az önkormányzat  képviseletében  az Együttműködési megállapodás aláírására.

 

          Határidő: folyamatos

          Felelős:   Papp Bertalan polgármester