MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Települési  Ruszin  Nemzetiségi  Önkormányzat,   valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint    Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodásának felülvizsgálatát elfogadja.

 

2./   Megbízza Papp Bertalan polgármestert az önkormányzat  képviseletében  az Együttműködési megállapodás aláírására.

 

             Határidő: folyamatos

             Felelős:   Papp Bertalan polgármester