MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Város  Önkormányzatának  Vodafone Magyarország  Mobil Távközlési Zrt-vel kötött szerződéséről

 

A Képviselő-testület:

 

A)  A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt Máriapócs Város Önkormányzata részére 9 darab előfizetésre vonatkozó céges tarifacsomag ajánlatát elfogadja.

 

B)  Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző            

C) Kapcsolattartóként  egyetért   Bunya    Csilla    köztisztviselő személyével.