MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

SISTRADE Kft., és az E.ON Tisztántúli Áramhálózati Zrt. árajánlata és szerződés-tervezete Máriapócs Város közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére és karbantartására, valamint az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megállapodása az új szerződés megkötéséig

 

 

A Képviselő-testület:

 

1. A benyújtott árajánlat alapján 1 éves futamidejű szerződést köt az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Zrt.-vel (4024 Debrecen Kossuth u. 41. sz.) Máriapócs közigazgatási területén lévő 359,- db. Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére 2.200,- Ft./db/év + 594,- Ft. (27% ÁFA) bruttó 2.794,- Ft./db/év, összesen 789.800,- Ft./év + 213.246,-Ft./év (27% Áfa) bruttó 1.003.046,- Ft/év összegben. Megállapodást köt az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel (4024. Debrecen Kossuth u 41. sz.) 2015. 09. 01-től 2015. 12. 31-ig terjedő időszakra, 305.032,- Ft. + 82.359,- Ft. (27% Áfa) bruttó 387.391,- Ft. összegben.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Zrt.-vel a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére a szerződést 1 éves időtartamra, Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel a megállapodást 2015. 09. 01-től 2015. 12. 31-ig, kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző