MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Máriapócs 490/1 hrsz-ú, II. János Pál Pápa tér TOP pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció készítésére beérkezett ajánlatok

 

A Képviselő-testület:

 

  1. a benyújtott árajánlat alapján tervezési szerződést köt a Középülettervező 99’Kft-vel (4400 Nyíregyháza Szegfű u.                  56. sz.)

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Máriapócs 490/1 hrsz-ú, II. János Pál Pápa tér rekonstrukciójának, rajta nyilvános WC és szabadtéri színpad (pódium) kialakításának építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére 2.000.000,- Ft. + 540.000,- Ft. (27% Áfa) bruttó 2.540.000,- Ft. összegben.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, a Középülettervező 99’Kft-vel a tervezési szerződést a Képviselő-testület határozatának megfelelően kösse meg

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző