MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ A  Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda nyári (nagytakarítási, karbantartási) zárva tartását 2016. augusztus 01. napjától (hétfő),           2016. augusztus 31. napjáig (szerda) az óvodavezető kérelmére engedélyezi.