MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyeztetés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának feltételeiről

 

A Képviselő-testület:

 

1.   A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§ szakaszában foglaltaknak megfelelően a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosítja a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a.                   a hátrányos helyzetű gyermekek és

b.                   a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

2.   A szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosult

a.   bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a nevelési intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapján,

b.   az előző pont alá nem tartozó gyerekek számára

b.1. a 2016. év nyári szünetében 43 napig,

b.2. a 2016. év tavaszi, valamint a 2017. év őszi és téli szünetének időtartama alatt valamennyi munkanapon

megszervezi és biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.

3.   Felkéri Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Máriapócsi Lelkigyakorlatos és Zarándokház, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, valamint Pócspetri Napközi Otthonos Óvoda és Konyha által küldött ajánlatok megérkezését követően, annak megvitatására napirendi-pontot terjesszen elő.