MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2016.  évi munkaterve

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervét a beterjesztettek szerint elfogadja.