MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ Úgy dönt, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, többször módosított 2003. évi CXXV. Törvény 31. §-a alapján Máriapócs Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát elfogadja.

       Határidő: azonnal

        Felelős:  Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző