MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

2016. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ A  Kulturális  Központ  és  Városi  Könyvtár  2016.  évi  könyvtári  és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez 1 500 000 Ft – azaz egymillió-ötszázezer forint saját forrást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: Vonáné Pásztor Éva intézményvezető