MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2016. évi munkatervét a beterjesztettek szerint elfogadja.