MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Kulturális Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) kiírt pályázat eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

1.   Vonáné Pásztor Évát személye érintettsége miatt a szavazásból kizárja.

 

2.   A 184/2015. (XI. 27.) határozatában kiírt Máriapócs Kulturális Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) megbízására kiírt pályázatot (pályázat hiánya miatt) eredménytelennek nyilvánítja.

 

3.   Máriapócs Kulturális Központ és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátására 2016. május 1. napjától, 2021. április 30. napjáig  Vonáné Pásztor Éva könyvtáros közalkalmazottat bízza meg.

 

      Személyi juttatását az 1992. évi XXXIII. tv. alapján:

      Alapbér:                   149.100,-Ft/hó

      Vezetői pótlék:           45.000,-Ft/hó

      összesen                  194.100,-Ft/hó összegben állapítja meg.

 Határidő:  azonnal

 Felelős:    Dr. Juhász Szabolcs jegyző