MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása

 

A Képviselő-testület:

     1./ A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló,  kiegészítő támogatás 2016. évi igénylésére pályázatot nyújt be, az önkormányzati fejezeti tartalékból vissza nem térítendő támogatásra.

          Határidő: azonnal

          Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                          Dr. Juhász Szabolcs jegyző