MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs     Város       Önkormányzat     adósságot     keletkeztető    ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal      

Felelős: polgármester

 

Kép