MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016.(II. 01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Kötelező betelepítési kvóta elutasítása

 

 

A Képviselő-testület:

 

 1./  Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

 

Határidő: azonnal;

Felelős: Papp Bertalan polgármester