MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

189/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

 

Megállapodás megkötése a Civil Egyeztető Fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülettel az Európai Bizottság által a testvérvárosi találkozó támogatására nyújtott utófinanszírozású pályázati forrás megelőlegezésére

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Máriapócs Város Önkormányzat és a Civil Egyeztető Fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület között az Európai Bizottság által a testvérvárosi találkozó támogatására nyújtott utófinanszírozású pályázati forrás megelőlegezésére kötendő megállapodást elfogadja.

 

 

 2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert a megállapodás aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;