MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

188/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása

 

A Képviselő-testület:

   1./ A helyi önkormányzatok működőképességét megőrzését szolgáló,  kiegészítő támogatás 2015. évi igénylésére pályázatot nyújt be, az önkormányzati fejezeti tartalékból vissza nem térítendő támogatásra.

         Határidő: azonnal

         Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                        Dr. Juhász Szabolcs jegyző