MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

187/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása

 

A Képviselő-testület:

 

1./   2015. december 10. napján 1600 órára közmeghallgatást tart a Kulturális Központban.

A közmeghallgatás napirendje:

·  Tájékoztató a 2015. évi feladatok végrehajtásáról és a 2016. évi tervezett feladatokról.

 

             Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester;