MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

186/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az „Észak – alföldi Régió Ivóvízminőség-javító program I. ütem” beruházással megvalósított vagyon átadásáról

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő – testülete átveszi az „Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító program I. ütem” beruházással Máriapócs településen megvalósított víziközmű tulajdonjogát a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 8. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzati Társulás az Észak – alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért beruházótól, a beruházó pedig ellátásért felelős átruházza.

 

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felek közötti, az átruházásról szóló szerződést megkösse.

 

Végrehajtásért felelős: Papp Bertalan polgármester

Határidő:                        2015. december 31.