MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

185/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Lupkovics Ügyvédi Iroda megkeresése a régi Művelődési Ház bérbeadására

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Nem zárkózik el a régi Művelődési Ház bérbeadásától, örül a megkeresésnek, de a döntéshozatal előtt felkéri Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy Dr. Lupkovics György ügyvéd úrral vegye fel a kapcsolatot és kérje tőle a vállalkozás társasági szerződését, egy nemleges adóigazolást és egy cégkivonatot.

 

2./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a dokumentumokat azok megérkezését követően soron kívül terjessze be a testül elé és kezdeményezzen személyes egyeztetést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző