MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

184/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) megbízására pályázati kiírása

 

A Képviselő-testület:

 

1.   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a Máriapócs Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére pályázatot hirdet a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján.

 

  2. Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre.

A bizottság tagjai:

- Tamás László képviselő, Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

- Bajzáth Viktória óvodavezető;

- Páldi Orsolya igazgatóhelyettes;

 

Határidő:  folyamatos

Felelős:    Dr. Juhász Szabolcs jegyző