MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

183/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulással együttműködési megállapodás megkötése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó projektjavaslat kidolgozási és projektmegvalósítás alatti projektmenedzseri feladatok ellátására

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ Együttműködési megállapodást köt a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulással (4300. Nyírbátor, Édesanyák útja 2. sz.) a Terület- és Településfejlesztési Programokhoz kapcsolódó projektjavaslat kidolgozási és projektmegvalósítás alatti projektmenedzseri feladatok ellátására az alábbiak szerint:

A megküldött együttműködési megállapodás tervezet 1.2 pontjában rögzített „kizárólag” szövegrész törlésre kerül.

A szerződés-tervezet többi része változatlan marad.

 

2./ Megbízza  Papp  Bertalan  polgármestert,  hogy a Képviselő-testület határozatának megfelelően az együttműködési megállapodást kösse meg.

 

Határidő: azonnal          

Felelős: Papp Bertalan polgármester