MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

182/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A városi piac üzemeltetését 2016. január 1. napjától az önkormányzat látja el, míg a búcsúvásárok lebonyolítására és a parkíroztatás üzemeltetési feladatainak megszervezésére a testület egy későbbi időpontban visszatér.

 

2./ A városi piac üzemeltetésének felelőseként Tóth Árpád önkormányzati képviselőt bízza meg.

Határidő: folyamatos;

Felelős: Papp Bertalan polgármester