MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

181/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Nyírbátor   és   Vonzáskörzete   Többcélú   Kistérségi   Társulásnak Társulási megállapodásának módosításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1.   Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

 

2.   Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.