MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

179/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének   2016. évi belső ellenőrzési terve

 

A Képviselő-testület:

 

1./

·        Máriapócs Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala

 

·        Máriapócs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

 

·        Máriapócs Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata

 

     2016. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

 

Határidő:  folyamatos

Felelős:    Dr. Juhász Szabolcs jegyző

                          GYARMAT-TAX Kft.