MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

174/2015.(X. 28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat

 

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ A Máriapócs településen található közkifolyók közül az 1. sz. mellékletben szereplőket 2015. november 1. napjától – 2016. április 1. napjáig ideiglenesen szünetelteti.

 

 2./  Felkéri Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a testület döntésének értelmében a közegészségügyi hatóság engedélyének megkérésére vonatkozóan a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Dr. Juhász Szabolcs jegyző