MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

173/2015.(X. 28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Máriapócs Város utcáinak fásításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az ősz folyamán a lakosság segítségét is kérve (felajánlások), Máriapócs város utcáiban a fásítást elvégzi.

 

2./ A fásítás során felmerülő költségeket a közmunka programban keletkezett bevételből finanszírozza.

       Határidő: folyamatos

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester