MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

171/2015.(X. 28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető bővítéséhez szükséges határrendezési változási vázrajz készítésére beérkezett árajánlat

 

A Képviselő-testület:

 

1.   A benyújtott árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt Szilágyi Tibor 4326 Máriapócs Bogáti út 27. szám alatti vállalkozóval az önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs 013 hrsz-ú, 014/7 hrsz-ú köztemető bővítéséhez szükséges határrendezési változási vázrajz készítésére bruttó 145.000,-Ft. összegben.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy Szilágyi Tibor vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Papp Bertalan polgármester

                       Dr. Juhász Szabolcs jegyző