MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

170/2015.(X. 28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város településrendezési tervének módosítására, valamint főépítészi feladatok ellátására beérkezett árajánlat

 

A Képviselő-testület:

 

1.   a benyújtott árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt az Etalon 2000 Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 54.) a Máriapócs város településrendezési terv módosítására 550.000,- Ft. + 148.000,- Ft. (27 % ÁFA) bruttó 698.500,- Ft. összegben, valamint a településrendezési terv feladatainak elvégzéséhez kapcsolódó főépítészi feladatok ellátására 400.000,- Ft + 108.000,- Ft (27 % ÁFA)  bruttó 508.000,- Ft összegben, mindösszesen 950.000,- Ft + 256.500,- Ft. (27 % ÁFA) bruttó 1.206.500,- Ft. összegben.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy az Etalon 2000 Kft.-vel a településrendezési terv módosítására és a főépítészi feladatok ellátására a vállalkozási szerződést kösse meg.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Papp Bertalan polgármester

  Dr. Juhász Szabolcs jegyző