MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

169/2015.(X. 28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A BEREGVÍZ Kft vásárosnaményi 0308/2. hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról

 

 

A Képviselő-testület:

 

  1./   Nem járul hozzá, hogy a Beregvíz Kft a vásárosnaményi 0308/2. hrsz-ú ingatlan Máriapócs önkormányzati tulajdonát elbirtokolja és az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester,

             Dr. Juhász Szabolcs jegyző