MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

168/2015.(X.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszonyból származó fizetési kötelezettségről

 

A Képviselő-testület:

 

1.   A Nyidoter Kft által kibocsátott 332 505 Ft összegű számlát nem fizeti ki.

 

2.   Írásban kéri a Nyírségi Dohány Termelő Csoport Kft-től a törzstőke tételes elszámolását, melyet a Képviselő-testület elé, annak megérkezését követően be kell terjeszteni.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Dr. Juhász Szabolcs jegyző