MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

167/2015.(X.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ Az előterjesztéshez mellékelt (1. sz. melléklet) Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint a módosítást tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja.

 

2./ Megbízza Bajzáth Viktória óvodavezetőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében az Alapító Okiratot 8 napon belül megküldeni szíveskedjen a Magyar Államkincstárhoz.