MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

165/2015.(X.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a beszerzések, előirányzat-felhasználásra vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

1./   Máriapócs  Város Önkormányzata, Intézményeiben és a Közös Hivatalában a  beszerzések, előirányzat-felhasználására vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző