MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

164/2015.(X.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város  Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatánál a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ Máriapócs  Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatánál a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./ Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Juhász Szabolcs jegyző