MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

163/2015.(X.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Máriapócs Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzatánál bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

  1./   Máriapócs  Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

  Határidő: azonnal

  Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző