MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

162/2015.(X.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

 

A Képviselő-testület:

 

 1./  Máriapócs  Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző