MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

161/2015.(X.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatokról

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A benyújtott árajánlat alapján szerződést köt a Nyírerdő Zrt Baktalórántházi Erdészetével (4561. Baktalórántháza, Zöldfa utca 2 sz.) 176 erdei m3 tűzifa vásárlására, 15 000,-Ft +  27 % ÁFA  (4 050,-Ft) = 19 050 Ft/m3, összesen bruttó 3 352 800,-Ft összegben.

 

2./  Máriapócs településre történő szállításra a Pásztor-Tűz Faipari és Szolgáltató Bt-vel (4331. Nyírcsászári, Erdőalja dűlő 2.) köt szerződést, 30 km-en belüli szállítás esetén 176 m3 x 2 000,-Ft +            27 % ÁFA (540,-Ft) = 2 540,-Ft/m3, bruttó 447 040,-Ft összegben, 30 km-en túli szállítás esetén 176 m3 x  2 300 Ft + 27 % ÁFA (621 Ft) = 2 921 Ft/m3, bruttó 514 096 Ft összegben.

A tűzifa kiszállításának költségét az önkormányzat a 2015. évi szociális keret terhére vállalja fel.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szerződést a Nyírerdő Zrt-vel és a Pásztor-Tűz Faipari és Szolgáltató Bt-vel a határozat alapján kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester;

                 Dr. Juhász Szabolcs jegyző;