MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

159/2015.(IX. 21.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Tűzifa beszerzéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a szociális tűzifaként és tűzifa támogatásként kiosztásra kerülő fára. Az ajánlatokat pedig, terjessze be a soron következő Képviselő-testületi ülésre.

 

A tűzifa támogatásként kiosztásra kerülő tűzifánál figyelembe kell venni, hogy az, nem lépheti túl a szociális költségvetésben tervezett keretet.