MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

157/2015.(IX. 21.)

H A T Á R O Z A T A:

 

„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című,

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás

4. TSZ módosítás pénzügyi elszámoláshoz

szükséges önerő jóváhagyása

 

A Képviselő-testület:

 

1.   a beruházás megvalósításához Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, Észak - Alföldi Operatív Program „Funkcióbővítő Integrált település fejlesztések” megnevezésű, ÉAOP-2009-5.1.1/D kódszámú pályázatát komponenséhez benyújtott, „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázatára, Kulturális Központ, Máriapócs, Kossuth tér 2. sz., 26/1 hrsz,  Polgármesteri Hivatal és Könyvtár, Máriapócs, Kossuth tér 2. sz., 26/1 hrsz, Kisléptékű piac, Máriapócs, belterület, 26/3 hrsz, elárusító pavilonok építése, Máriapócs, Kossuth tér 1. sz., 26/4 hrsz, Felszíni nyílt parkolók kialakítása, Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.,  26/5 hrsz, Máriapócs, Monostor köz, 3/2 hrsz, Általános iskola külső felújítása, Máriapócs, Kossuth tér 12.,  210 hrsz, Köztér kialakítása, Máriapócs, Kossuth tér 1. sz. 26/5 hrsz, Máriapócs Monostor köz 3/2 hrsz, valamint a többletmunkák I. számú részajánlat (Kormányablak), II. számú részajánlat (vegyes tüzelésű kazán), V. számú részajánlat (külső közmű keresztmetszet  változása), Polgármesteri Hivatal és Könyvtár tetőszerkezetének kiegészítő munkái (acélszerkezet)  Máriapócs Kossuth tér 2. sz. Máriapócs 26/1 hrsz, többletmunkák III. számú részajánlat (Kisléptékű Piac II. ütem) Máriapócs belterület 26/3 hrsz, többletmunkák IV. számú részajánlat térfal kialakítása Máriapócs belterület 26/4 hrsz, és a  beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások és soft tevékenységek, összes bruttó: 434.606.524,- Ft. összegű elszámolható költséggel összes bruttó: 360.968.826,- Ft. vissza nem térítendő támogatással megvalósítja.

A  beruházás megvalósításához szükséges bruttó: 79.296,- Ft. összegű többlet saját erőt a 2015. évi költségvetésében saját forrásból biztosítja.  Az elnyert támogatás önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatási szerződés módosítását a támogatóval a Testületi Határozatnak megfelelően kösse meg.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Papp Bertalan polgármester

                  Dr. Juhász Szabolcs jegyző