MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

150/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Vodafone szolgáltatás akadozása az új Polgármesteri Hivatal

épületén belül

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Vodafone szolgáltatás új Polgármesteri Hivatal épületén belüli akadozásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.