MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

149/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Tájékoztató a rendezetlen ingatlanokról

 

A Képviselő-testület:

 

    1./  A rendezetlen ingatlanokról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi.