MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

147/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Tájékoztató a belső ellenőr jelzése alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról

A Képviselő-testület:

 

1./ A belső ellenőr jelzése alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi.