MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

146/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ A  Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat              100 000 Ft összegű anyagi támogatás iránti kérelmét nem támogatja.

 

1.b./ Keresi  a  lehetőségét,  hogy  a  roma  nemzetiségi önkormányzat által, a Nyíregyházi Vadas parkba szervezett kirándulást milyen formában tudja támogatni (belépőjegy, autóbuszköltség felvállalása).

Határidő: folyamatos

Felelős:   Papp Bertalan polgármester;

                Dr. Juhász Szabolcs jegyző