MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

145/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Máriapócs

013 hrsz-ú, Máriapócs 014/7 hrsz-ú ingatlanon található köztemető bővítéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1. a Máriapócs 013 hrsz-ú köztemető bővítésére az előterjesztés mellékletét képező térképkivonaton feltüntetett 2-es számmal jelzett területet jelöli ki.

A visszamaradó területrészek megközelítését biztosító min. 6 méter széles utat a 014/6 hrsz-ú erdőművelési ágú önkormányzati tulajdonú területből biztosítja.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a temető bővítéshez szükséges póthagyatéki eljárás lefolytatását soron kívül kezdeményezze, a hagyatéki eljárás során kezdeményezzen egyezségkötést az örökösökkel és terjessze soron kívül a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.

 

Megbízza továbbá kérjen árajánlatot szakirányú tervezőktől a rendezési terv módosítására valamint a megosztáshoz szükséges változási vázrajz elkészítésére és napirendi pontként terjessze jóváhagyásra Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos

Felelős:   Papp Bertalan polgármester, Dr. Juhász Szabolcs jegyző