MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

144/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Kossuth téren ingyenes Wi-Fi hálózat kiépítésére és szolgáltatás biztosítására beérkezett árajánlatok

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert, hogy a benyújtott árajánlatok alapján az Elektronet Zrt-vel (4400. Nyíregyháza, Nádor u. 28.) további egyeztetést és tárgyalást folytasson a Kossuth-téren a Wifi hálózat kiépítésének és üzemeltetési költségeinek csökkentésére.

A szolgáltatás biztosítása a szolgáltatást igénybe vevők részére ingyenes.

          A tárgyalás eredményét a Képviselő-testület soron következő ülésén terjessze a Képviselő-testület elé.

            Határidő: folyamatos       

            Felelős:   Papp Bertalan polgármester