MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

143/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 1. napját követő működtetéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1. A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1. napjától változatlan formában - kistérségi szinten - kívánja tovább működtetni.